Angst bij Kinderen

MARJOLEIN RUSCH

AlumnusMarjolein heeft een achtergrond in de economie, maar heeft een aantal jaar geleden de overstap gemaakt naar de kinderpsychologie. Wat haar drijft is het helpen van kinderen die moeilijkheden ondervinden tijdens het opgroeien, bijvoorbeeld doordat ze iets heftigs hebben meegemaakt of doordat ze niet goed meekomen in het reguliere systeem. Tijdens haar studie is ze daarom onder andere betrokken geweest bij TeamUp van War Child en Time4You van Vluchtelingenwerk, waar ze sport- en spelsessies organiseerde voor kinderen in asielzoekerscentra in Katwijk en Amsterdam. In haar vrije tijd is ze graag buiten in de natuur, aan het kitesurfen en gaat ze graag op reis, binnen of buiten Nederland.

Marjolein was onderdeel van het SPIL-project (Signalering, Preventie en Interventie bij Leerlingen met angst), waarbij ze deel uitmaakte van het team dat inventariseert waar de leerkrachten, interne begeleiders en andere professionals in de schoolcontext behoefte aan hebben als het gaat om signalering, preventie en interventie met betrekking tot angst bij leerlingen.

https://www.linkedin.com/in/marjolein-rusch-aa234459/?originalSubdomain=nl