Angst bij Kinderen

DR. RIANNE VAN NIEKERK

AlumnusRianne promoveerde in 2018 op het gebied van angst bij kinderen aan de Radboud Universiteit onder dagelijkse begeleiding van Anke. Ze werkt momenteel als gz-Psycholoog bij Pro Persona.

https://www.linkedin.com/in/rianne-van-niekerk-22776352/?originalSubdomain=nl https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Rianne-E-van-Niekerk-2111915170 https://nijcare.nl/persoonproduct/publicaties-rianne-van-niekerk-msc