Angst bij Kinderen

PEERS-studie



Doel

In dit project gaan we kijken naar kinderen en hun relaties met leeftijdsgenoten. We willen daarbij wat meer te weten komen over het welzijn van kinderen en hoe dit gelinkt is aan onderwerpen zoals vriendschappen, angst en sociale vaardigheden. Door naar deze onderwerpen en hun samenspel te kijken, kunnen we meer leren over hoe kinderen zich voelen in de klas. Ook kunnen we op deze manier meer leren over hoe we kinderen kunnen helpen als het niet zo goed met ze gaat.


Wat gaan we precies doen?

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit papieren vragenlijsten die klassikaal worden afgenomen. Dit deel duurt ongeveer 1,5 uur per klas. In dit deel worden de ouder(s) en leerkrachten van de kinderen die meedoen aan het onderzoek gevraagd om ook een aantal vragenlijsten in te vullen. Het tweede deel bestaat uit enkele vragenlijsten en korte computertaken die gericht zijn op aandacht en focus. Voor dit deel zullen op basis van de scores van de vragenlijsten van het eerste deel ongeveer 10-15 kinderen per school uitgenodigd worden om deel te nemen.


Wat kunt u doen?

Om dit project uit te kunnen voeren hebben we uw hulp heel hard nodig. Wij zijn op zoek naar scholen die aan ons project mee willen doen. Dit onderzoek is gericht op kinderen in groep 5 t/m groep 8 van de basisschool en de 1ste en 2de klas van de middelbare school. Vanaf april beginnen we met dit project en wij hopen dat u ons hierbij wilt helpen. Het is daarbij ook mogelijk om alleen aan het eerste deel mee te doen. Dit zouden wij al erg op prijs stellen!
Wij zijn ons bewust van deze moeilijke periode waarin iedereen extra voorzichtig moet zijn vanwege het coronavirus. Wij nemen alle corona maatregelen van de overheid in acht. Wij zullen dus te allen tijde een mondkapje dragen, 1,5 meter afstand houden en alle materialen die in het tweede deel nodig zijn zullen na elk gebruik gedesinfecteerd worden. Wij begrijpen ook dat het voor sommige scholen erg lastig is om ons onderzoeksteam op locatie te ontvangen. In dat geval kunnen we ook overleggen over de optie om het eerste deel online te doen!


Zou de school van uw kind misschien mee willen doen aan dit leuke project, of bent u zelf leerkracht en zou u graag meer willen weten? Super fijn als u contact wilt opnemen met ons via peers@fsw.leidenuniv.nl of via 071-5276673.




Download hier de informatiebrief voor scholen.
Download hier de informatiebrief voor ouders.
Download hier de informatiebrief voor kinderen.

DR. ANKE KLEIN

Principal investigator

ANNELIEKE HAGEN

promovendus

DR. RECEP UYSAL

Postdoc

YOLINDA DAVIDSE

Alumnus

AMAL MARGUOUM

Master student