Angst bij Kinderen

Kinderen bedwingen Angst - Het KibA projectfor English see below

Heeft uw kind last van een specifiek angst, bijvoorbeeld een angst voor honden, hoogtes, injecties, onweer, het donker, spinnen of andere dieren? Dan is het KibA programma misschien wel iets voor hem of haar!Achtergrond

Kinderen met een specifieke fobie zijn heel bang voor bepaalde voorwerpen, dieren of situaties. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld erg bang voor spinnen, honden, wespen, harde geluiden, het krijgen van een prik, hoogtes of kleine ruimtes. Veel kinderen hebben last van een specifieke fobie, en dat kan het leven thuis, op school en daarbuiten best moeilijk maken.

Samen met een groot internationaal team hebben we het KibA programma ontwikkeld om kinderen met een specifieke fobie zo goed mogelijk te kunnen helpen. Met het KibA programma onderzoeken we of we de behandeling van kinderen met een specifieke fobie nog verder kunnen verbeteren met behulp van een oefenprogramma. Binnen dit onderzoek bieden we een behandeling aan waarvan we al weten dat deze voor de meeste kinderen met een specifieke fobie goed helpt.Voor wie?

Het KibA programma is er voor alle kinderen met een specifieke fobie tussen de 7 – 14 jaar. Het KibA programma helpt kinderen met bijna alle specifieke fobieën. Hieronder vind je een lijst met voorbeelden. Staat jouw angst er niet bij, bel of mail dan gerust, waarschijnlijk kunnen we je ook helpen!

Over het KibA programma

In dit project willen we uitzoeken of we de behandeling voor specifieke fobieën bij kinderen nog verder kunnen verbeteren met behulp van een oefenprogramma voor thuis. We vergelijken een trainingsprogramma met een mobiele app – ondersteunt door een therapeut - met een programma met instructies van de therapeut. Er wordt geloot welk oefenprogramma uw kind krijgt. Wanneer u en uw kind meedoen aan dit onderzoek komen jullie in totaal 7 keer naar één van de deelnemende instellingen. Deelname is gratis.

Tijdens de training vormen de kinderen een team met hun therapeut om hun angst te overwinnen. Uw kind leert veel over de situaties waar hij/zij bang voor is en leert beter met deze angst om te gaan. Stap voor stap oefenen de kinderen met het overwinnen van hun angst en het de baas worden van moeilijke situaties.Waar draait het KibA programma en wat kost het?

Op dit moment doen vijf instellingen in Nederland mee aan het programma:


Behandeling voor kinderen met een specifieke fobie en dus ook het KibA programma valt onder de jeugdzorg. Dit betekent dat het KibA programma gratis is met een verwijzing van de huisarts of van het ouder en kind centrum. Op dit moment is in Nederland de jeugdzorg via de gemeente geregeld. Dit betekent dat de instellingen afspraken maken met de gemeentes over vergoedingen. Op dit moment hebben we de instellingen waarmee we samenwerken afspraken met de volgende gemeenten:

Meer informatie of aanmelden?

Voor meer informatie of voor het aanmelden zijn we dagelijks telefonisch of per email bereikbaar.
telefoonnummer: 071 527 6673
E-Mail: kiba@fsw.leidenuniv.nl

KibA flyer
KibA posterKids Beat Anxiety - the KibA project

Do you suffer from a specific anxiety, for example the fear of dogs, heights, injections, thunder, the dark, spiders or other animals? If so, the KiBA training might be something for you!


Background

Children with a specific phobia are really scared of certain objects, animals of situations. Some children for example are really scared of spiders, dogs, wasps, loud noises, getting an injection, heights or small spaces. A lot of children suffer from a specific phobia, and this can make life at home, school and beyond quite difficult.


For whom?

Children between the age of 7 – 14 can go to five different locations in the Netherlands (Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd in Leiden, UvA minds in Amsterdam, Kuin in Haarlem, Sieverding in Heemstede & Accare in Groningen) for diagnostics and treatment. These institutions (and an institution in Germany) work on scientific research, together with a large international team, to be able to help children with a specific phobia in the best way possible. Within this research we offer a treatment of which we already know is helpful to most children with a specific phobia.


About the training

In this project, we investigate whether we can improve the treatment of specific phobias for children with the help of a practice program at home. We compare a training program using a mobile app – supported by a therapist – with a program with instructions from the therapist. A lottery allocates your child to one of the practice programs. When you and your child participate in this project you will visit one of the participating institutions a total of seven times. Participation is free. During the training the children will form a team with their therapist to conquer their fear. Your child will learn a lot about the situations he/she is afraid of and will learn how to better cope with this fear. Step by step the children practice conquering their fears and being in control of difficult situations.


More information of signing up?

To get more information or to sign up we are reachable by phone or e-mail on a daily basis.
Phone number: 071 527 6673
E-Mail: kiba@fsw.leidenuniv.nl

KibA flyer
KibA poster

ANNELIEKE HAGEN

promovendus

DR. ANKE KLEIN

Principal investigator

DR. RECEP UYSAL

Postdoc

PROF. SIlVIA SCHNEIDER

University Professor Clinical Child and Adolescent Psychology

PROF. MIKE RINCK

Professor

PROF. TOM OLLENDICK

University Distinguished Professor in Clinical Psychology