Anxiety in Children

CHANG LIU

junior onderzoekerChang is junior onderzoeker bij het Kenniscentrum. Ze doet onderzoek naar vroegsignaleren van angsten en stress bij kinderen met een migratieachtergrond.