Anxiety in Children

LYNN MOBACH

PhD studentLynn deed een joint-PhD promotie traject over angst bij kinderen aan de Radboud Universiteit en Macquarie University (Australie) en werd dagelijks begeleid door Anke. Momenteel werkt Lynn als postdoc bij de Universiteit Utrecht.