Anxiety in Children

DR. RECEP UYSAL

PostdocEnglish profile

Recep Uysal a postdoc researcher working together with Dr. Anke Klein in the department of Developmental and Educational Psychology of the Institute of Psychology at Leiden University.

Dr. Uysal got his PhD in psychological counseling and guidance in 2014. Before he returned to academia as a research assistant and assistant professor; he spent quite a long time as a psychological counselor to learn about the real-life dynamics of psychological services in schools. As a school counselor he was responsible for psycho-diagnostic evaluation of children and adolescents with learning and adjustment difficulties such as anxiety. He was part of the research team (2012–2014) that organized the International Annual Conference.

In 2014, he started to work in academia. As a teacher, he taught several courses on both undergraduate and graduate level. He also had an experience teaching in different universities.

His research interests lie in the field of positive psychology. He has studied some of the basic constructs of positive psychology and published several articles about these constructs such as well-being, subjective vitality, life satisfaction, flourishing, self-compassion and forgiveness. Now his focus is to investigate whether methods and techniques from positive psychology can increase the effectiveness of existing treatments for anxiety disorders.

Dr. Uysal received fellowships like NWO Hestia Programme (2019) and IIE Scholar Rescue Fund Fellowship (2020).

Contact: r.uysal@fsw.leidenuniv.nl
linkedin profiel


Nederlands profiel

Recep Uysal is een postdoc onderzoeker bij de onderzoeksgroep van Dr. Anke Klein, afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden.

Dr. Uysal is in 2014 gepromoveerd in psychologische begeleiding (counseling). Voordat hij in de academische wereld begon als onderzoeksassistent en universitair docent, heeeft hij geleerd van dergelijke ervaringen op de scholen. Hij heeft een behoorlijk lange tijd als psychologisch begeleider (counselor) doorgebracht om meer te weten te komen over de werkelijke dynamiek van psychologische diensten op scholen. He was verantwoordelijk voor de psychodiagnostische evaluatie en behandeling van kinderen en adolescenten met aanpassingsproblemen zoals angst.

Als universitair docent heeft hij verschillende cursussen gegeven op zowel bacheloor en master niveau. Hij had ervaring met lesgeven op verschillende universiteiten. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van positieve psychologie. Hij was lid van het onderzoeksteam in Turkije (2012-2014) dat de internationale jaarlijkse conferentie organiseerde.Recep zijn onderzoeksfocus ligt op de basisconstructies van de positieve psychologie, zoals welzijn, subjectieve vitaliteit, tevredenheid met het leven, zelfcompassie en vergeving. Nu is zijn focus om te onderzoeken of met methoden en technieken uit de positieve psychologie de effectiviteit van de bestaande behandelingen van angststoornissen kunnen verhogen.

Recep heeft een Hestia beurs (2019) en een IIE Scholar Rescue Fund beurs (2020) ontvangen.

Contact: r.uysal@fsw.leidenuniv.nl
linkedin profiel